Toegankelijkheidsverklaring

Bij de provincie willen we dat iedereen alle informatie en diensten op onze websites goed kan lezen en gebruiken. Ook mensen met een functionele beperking. Daarom werken we er continu aan om dit intranet te laten voldoen aan de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 en de technische standaard WCAG 2.1.

Hoe wij aan digitale toegankelijkheid werken

Onze websites worden elke drie jaar op de toegankelijkheidsrichtlijnen gecontroleerd. Een rapport (download rapport) van onafhankelijk onderzoek naar de toegankelijkheid van de techniek en de content van deze website is ter inzage.

Veel pdf-bestanden en video op onze sites voldoen nog niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. We passen de oude content niet aan maar richten ons op toegankelijke nieuwe publicaties. Wel zorgen we voor een goede oplossing wanneer je bepaalde info niet kunt bekijken. 

Is de toegankelijkheid van deze site een probleem? Levert je beperking een probleem op bij info op deze site of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via website@provincie-utrecht.nl

Wat kun je van ons verwachten?

Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging. We nemen contact op over hoe we je probleem willen oplossen. Binnen 3 weken is je verzoek afgehandeld.